In Memoriam


 Wim Verdult
1 december1928 -- 25 juni 2002Bedroefd delen de leden van dweilband La Mar Komme u mede dat op 25 juni 2002 in zijn eigen vertrouwde omgeving ons erelid en tamboer van het eerste uur

Willem Verdult

is overleden

Na een 1/2 jaar van ziek zijn, waarbij hij verzorgd en gesteund werd  door zijn vrouw Annie en hun kinderen, heeft Willem de ongelijke strijd niet kunnen winnen.

Willem was lid van onze dweilband vanaf de oprichting in 1982 tot 1993. Na 11 jaar onze trommelèèr te zijn geweest vond hij het tijd om de trommelstokskes over te geven en hebben wij d'ouwe Willem  tot erelid van onze dweilband gemaakt.

Hij zal bij ons voort blijven leven als  muzikant die op  geheel eigen wijze het ritme aangaf, een man die er altijd voor je was en waarop je altijd kon rekenen.

Willem, bedankt voor de jarenlange vriendschap en je interesse in ons doen en laten, ook in de jaren van je erelidmaatschap. 

Wij wensen Annie en hun familie heel veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen

Ad en Jetty, Rob en Ann, Wim en Ria, Hans en Corry, Ruud en Marianne, Theo en Christien, Dirk Jan en Marjan, Berry en Tineke, Willem en Hetty, Han en Ies, Raymond en Simone, Eddy en Anja


 

terug naar la mar komme

terug naar in memoriam