Tekste

in de lòòp van de jare gezonge 

en vorgedroge deur de manne van

dweilbend 

La Mar Komme 

Ulde aan de vorstin 

tekst: W.Bakker 

Wijze: Druivenplukkers uit Nicosia


K'ad in't Krabbegat zo gère wille zinge 

Begeleid deur dweilmeziek

Vastenavendromantiek


K'ad in't Krabbegat zo gère wille zinge 

Mee 'n lach en 'n traan

Dweilend deur de stratjes gaan


Dweilend as 'n vorst ier; gemag nie klage

Agge mar veul leut et; méé déés dage

Dweilend as 'n vorst ier; gemag nie klage

Agge mar veul leut et; méé déés dage 

   dees bladzij afdrukketekste


'oom